e·wijf.

Wat is project management?

Project management is meer dan een fancy term in de digitale sector. Of toch voor mij. Want alles staat of valt dan ook met de project manager.

Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden.

Verschillende stappen

Bij projectmanagement worden in het algemeen de volgende stappen doorlopen:

  • Start van het project
    • Bepaling van de omvang/scope van het project
  • Planning van het project
    • Opdeling van het project in verschillende fasen en/of deelprojecten
  • Uitvoering van de werkzaamheden (en de deelprojecten) in de verschillende fasen
  • Opvolging van de projectvoortgang
  • Beëindiging, eventuele verslaglegging of aflevering van het eindproduct

Dat klinkt allemaal zeer theoretisch, maar die theorie is belangrijk om alles netjes om te zetten in de praktijk. En ik zeg bewust ‘netjes’, want om tijd te besparen durven velen wel al eens een stap overslaan. Hieronder overloop ik alle stappen, die elk even cruciaal zijn voor het slagen van een project.

Start van het project

Bij de start van elk project is het van uiterst belang dat de omvang van het project in kaart wordt gebracht. Dit is belangrijk voor de planning van de project manager, maar ook voor de bepaling van de prijs, de datum van oplevering, enz.

Planning van het project

Wanneer de hele omvang van het project gekend is, deelt de project manager dit op in verschillende delen, genaamd de deelprojecten. Zo blijft er een overzicht van wat tegen wanneer gedaan kan zijn. Het zorgt ervoor dat een (groot) project overzichtelijk wordt. Op die manier kan ook de klant regelmatig op de hoogte gebracht worden van de vorderingen in het project.

Uitvoering van de deelprojecten

Wanneer het project opgedeeld is in deelprojecten, kunnen de werkzaamheden beginnen. Dit gebeurt uiteraard in een logische volgorde. Dat betekent dan ook dat het gebeurt dat we pas kunnen overgaan naar een volgende fase wanneer de vorige fase(n) correct uitgevoerd zijn.

Soms betekent dit een verschuiving van deadline. Maar een goede project manager houdt hier natuurlijk op voorhand al rekening mee. Zodat de klant hier uiteindelijk niets van merkt.

Ziet het er toch naar uit dat de deadline niet gehaald zal worden? Dan communiceer je dit gewoon heel duidelijk naar de klant toe. Wanneer je alles uitlegt, zal de klant dit zeker begrijpen. Het heeft geen zin om half werk op te leveren tegen de vooropgestelde datum.

Opvolging van de project voortgang

En net om te voorkomen dat je de dag voor de deadline met schaamrood op je wangen aan de klant moet uitleggen dat z’n project niet kan opleveren, is er de opvolging. Als project manager heb je steeds overzicht van wie waar mee bezig is. Waar bevinden zich problemen? En zo zie je dan uiteraard ook of de deadline in het gedrang komt.

Zo kan je preventief communiceren, in plaats van last-minute.

Aflevering van het eindproduct

Tussen opvolging en aflevering zit er eigenlijk nog een belangrijke schakel: testen! Ook als project manager test je elk product dat je aflevert. Jij bent ten slotte degene die het project zal voorstellen aan de klant. Niets vervelender dan fouten die opduiken waar jij niets van wist! Voorkom dit, en zorg voor een feilloze aflevering van het product.

Scroll naar boven